• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Çocuklara Bilimi Sevdirmek

Çocuklar doğaları gereği soru sormaya, etraflarını keşfetmeye ve araştırma yapmaya küçük yaşlarda başlarlar. Çocuğun öğrenmek için en büyük motivasyonu merakıdır. Meraklı çocuk gün boyunca etrafında olan olayları anlamaya, gözlemlemeye çalışır ve anlayamadıklarını da sorarak öğrenir. Çocuğun gözlemleri, araştırmaları çevresi tarafından bilgiyle desteklenirse çocuğun bilime olan ilgisi artar.

Çocuklarınızın gözlemlerini bilginizle ve deneyimlerinizle desteklerken muhakkak “yaşayarak öğrenmesine” olanak tanıyın. Önemli olan araştıran, soru soran ve sonuca ulaşan çocuğun doğru bilgilere ulaşırken ailesi tarafından desteklenmesidir. Çocuk sürekli bilgiye ulaşmak isteyecektir. Bilgi sürekli biriktiği için bir yenisini araştırma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Ailenin sosyo-kültürel düzeyi bilgiye ulaşmak için yeterli değilse de çocuk ile birlikte araştırmaya istekli olması gerekir. Bilgiye ulaşırken teknolojiden yararlanmak ve bilim ile teknolojiyi ilişkilendirmek önemlidir.

Çocuğunuzun bilime ve teknolojiye olan merakını nasıl arttırılabilirsiniz?

 • Çocuk için ilk eğitim yeri evidir. Onun için keşfetmesini ve öğrenmesini destekleyecek ortamın sunulması çok önemlidir. Evin içinde her yerin yasaklanması, kapatılması çocuğun merakını bir yandan arttırırken bir yandan da keşfetme duygusunu köreltebilmektedir.
 • Çocuğun sorularını geçiştirmeyin, ertelemeyin. Bilmediğiniz bir soru olduğunda da birlikte araştırın böylece çocuk da bilime ulaşma yollarını öğrenecektir.
 • Çocuğun bilimsel sonuçlara ulaşması için neden-sonuç ilişkisi kurabileceği sorular yöneltin. Örneğin “çiçekler nasıl oluyor da büyüyor?” gibi.
 • Çocuğun okulöncesi kuruma başlaması gelişimini desteklerken, yeni öğrenme ve araştırma olanakları için ortam da sağlayacaktır.
 • Çocuk ile birlikte evde deneyler yapın. Evde uygulayabileceğiniz basit deneylerin çocuğun bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi kaçınılmazdır.
 • Çocuk ilkokula başladığında özellikle fen bilgisi derslerinin önemi vurgulanmalı ve çocuğun derste öğrendikleri mutlaka pekiştirilmelidir.
 • Bilim dergilerine abone olmak, çocuk ile birlikte dergiyi okumak ve bilgiyi paylaşmak çocuğun bilime olan tutumunu etkileyecektir.
 • Çocuk ile birlikte bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret etmek ve bilimle uğraşan kişilerle tanıştırmak çocuğun bilimi daha somut algılamasına sebep olacaktır.
 • Teknolojik gelişmelerden yararlanarak bilimsel verilere ulaşmak artık çok zor değil. Bu sebeple teknolojinin bilim ile ilişkisi tanıtılarak çocuk için yeni ufuklar açılmalıdır.
 • Çocuğun ilgilendiği spesifik konular üzerinde yeteneği keşfedilerek, ilgisi ve bilgisi desteklenmelidir.

Unutmamak gerekir ki; küçük yaştan itibaren ailesi ve çevresi tarafından araştırmaya, keşfetmeye olan merakı desteklenen her çocuk bilim insanı olmasa da en azından sorgulayan, bilgiye en doğru yoldan ulaşmaya çalışan bireyler olacaklardır. Ezberleyerek öğrenen bireyler yerine, bilgiyi yaşayarak öğrenen bireyler olacaklardır.

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog