• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gelişim Geriliği

 

Gelişim geriliği, çocuğun gelişim basamaklarına göre beklediğimiz gelişimi zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlamasıdır. Çocuklarda gelişim geriliği dendiğinde aklımıza sadece fiziksel gelişim geriliği gelmemelidir. Aynı zamanda zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal alanlarda da gelişim gerilikleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Gelişim geriliklerinin nedenleri arasında doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası gibi biyolojik faktörler etkili olabileceği gibi çevre faktörleri de etkili olabilmektedir.

Gelişim gerilikleri arasında en sık karşılaşılan ise zihinsel faaliyetlerin yerine getirilmesindeki yetersizliklerdir. Zeka geriliği çocuğun yaşından beklenen bilişsel yetileri yerine getirememesi ile karakterizedir. Bu durum çocuğun dili kullanma, dili anlama alanlarında olduğu gibi ayrıca sosyal ilişkilerinde kişiler arası iletişim kurma, uyum gösterme, özbakımını yerine getirme, akademik alanlarda da ortaya çıkmaktadır. Zihinsel kapasite çocuktan çocuğa değişebildiği gibi bazen çocuk birden fazla gelişim geriliği de gösterebilir.