• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Günümüz Çizgi Flimleri

Günümüz çizgi filmleri, kanalların artması ile birlikte  sayı ve çeşit olarak gün geçtikçe artmaktadır.  Bu bir taraftan çocuk ve aile için alternatifleri çoğaltırken bir yandan da içeriklerinin de çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Rekabete dayalı bir sistemde elbette eğitici çizgi filmlerin yanı sıra sıradışı olarak kabul edebileceğimiz fantastik figürler de konu edilecektir. Burada sakıncalı nokta henüz gerçek ile hayali olayları anlamlandıramayan yaş grubundaki çocukların bu durumdan etkileneceğidir. Özellikle somut algılama döneminde olan bir çocuk soyut olarak algılayamayacağı bir konuyu çözümlemekte ve kavramakta zorlanacaktır. Bu da çocukta korkuya, kaygıya, dünyayı gerçekçi algılayamamasına  sebep olacaktır. Ayrıca çizgi filmlerde şiddet unsurlarının yer alması çocuğu şiddet uygulamaya yöneltmektedir. Yapılan araştırmalar şiddet eğilimi olan çocukların bu tarz çizgi filmleri izleyerek şiddet göstermeye yöneldiklerini de göstermektedir. 

 

Çizgi filmler ya da çocuk programları mutlaka pedagoglar tarafından denetlenmelidir. Çizgi filmlerin çocuklar tarafından olumsuz örnekler teşkil eden davranışları içermemesi, şiddet unsurlarını barındırmaması ve hayali unsurların özellikle okulöncesi yaş grubunun seyrettiği programlarda yer almaması gerekmektedir.

 

Okulöncesi dönemde eğitici programların ve hayatın içinden unsurların yer alması daha doğrudur. Bu yaş grubu çizgi filmlerinde fantastik kahramanların, hayali olayların yer almaması, şiddet içermemesi gerekmektedir. 9 yaş üstü çocuklar soyut algılayabilecekleri için hayal ile gerçeği ayırt edebilmektedirler bu sebeple hayali, fantastik öğelere yer verilebilir. Yine de şiddet içermemesi önemlidir. Sinemalarda ya da televizyonda belirtilen yaş ibarelerine de dikkat etmek gerekir.

 

Burada ailelerin denetimi ve yönlendirmesi çok önemlidir. Çocuk kendisi için doğru ya da yanlışı ayırt edemez. Çocuklar çizgi filmleri ailenin yönlendirmesi ile denetimli altında izlemelidir. Aile uygun olmayan çizgi filmleri seçmeli ve çocuğa izlettirmemelidir. Unutmamak gerekir ki; çocukların 3;6 yaşına kadar tüm teknolojik aletlerden uzak durması gerekmektedir. Böylece çizgi filmler ne kadar masum olursa olsun yine de çocuğun sosyal ve dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog