• 1
  • 2
  • 3
  • 4

HİZMETLERİMİZ

Öğrenme Güçlüğü; çocuğun kendisinden beklenen akademik becerileri yaşıtlarına göre daha geç kazanması ile açıklanabilen bir sorundur. Nedeni tam olarak bilinmese de öğrenmeyi engelleyebilecek genetik yatkınlığın, beyin hasarı ya da beynin farklı işleyişinin ve çevresel etmenlerin etkili olabileceği varsayılmaktadır. Öğrenme Güçlüğü’nün toplumda...
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ya da DEHB aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve dürtüsellik belirtileriyle ortaya çıkan bir bozukluktur. Çocuklarda görülme sıklığı % 3-5 civarındadır ve erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite beraber bulunabildiği gibi, yalnızca dikkat eksikliği veya yalnızca...
Otizm, sosyal ilişkilerde ve iletişim becerilerindeki kısıtlılık veya zorluk olarak tanımlanan gelişimsel bir bozukluktur. Genellikle erken çocukluk döneminde yaklaşık 2 yaş civarında çevreye ilgisizlik ve konuşma problemi ile ailenin dikkatini çeker. Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat son araştırmalarda genetik olabileceği...
 Otizmli çocukların eğitiminde kullanılan ABA yöntemi, erken dönemde yoğun bireyselleştirilmiş bir eğitim programıyla otizmli çocukların akranları ile birlikte okula gitmesini amaçlamaktadır. ABD’de yapılan araştırmalar, erken dönemde haftada 20-40 saat eğitim alan otizmli çocukların sosyal, akademik ve bilişsel açıdan akranlarını yakaladığını...
  Otizmli çocukların eğitimde kullanılan yöntemlerden biri olan PECS (Picture Exchange Communication System) çocuğun çevreyle olan iletişimini ve ilişkisini arttırmaya yönelik oluşturulmuş sistemli bir yöntemdir. PECS’de amaç; konuşamayan ya da kısıtlı kelimesi olan çocukların iletişimi başlatması, isteklerini resim kullanarak belirtmesi ve...
 Gelişim geriliği, çocuğun gelişim basamaklarına göre beklediğimiz gelişimi zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlamasıdır. Çocuklarda gelişim geriliği dendiğinde aklımıza sadece fiziksel gelişim geriliği gelmemelidir. Aynı zamanda zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal alanlarda da gelişim gerilikleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur....
 Asperger Sendromu ünlü pediatrist Hans Asperger tarafından ilk defa 1944 yılında tanımlanmıştır. Hans Asperger bu bozukluğu “toplumsal ilişkilerde bozukluk ve empati yokluğu ile karakterize gelişimsel bir bozukluk” olarak açıklamıştır.Asperger Sendromu’nun sebepleri tam olarak bilinmese de genetik geçişli olduğu düşünülmektedir, bu konuda...
Çocuğun okula hazır olup olmadığı her öğrencinin okul olgunluğuna bağlıdır. Okul olgunluğu; çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal anlamda okula hazır olması demektir. Bu da öğrenciden öğrenciye değişir. Örneğin bazı öğrenciler 5, bazıları ise 7 yaşında bu olgunluğa ulaşabilir.Çocuğunuzun okula başlamadan önce kazanması gereken...
Okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için çocuğun okul olgunluğunu kazanmış olması ve aynı zamanda kendi yaşına uygun öğrenme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Okula başlamak her öğrenci ve ebeveyn için kısa süreli bir kriz dönemidir. Okula alışma bir uyum sürecini gerektirir ve bu uyum yaklaşık 2-3 hafta sürer.Okul öncesi dönemde...
 Merkezimizde çocuk ve ergenlere yönelik psikometrik değerlendirmeler yapılmakta ve yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bireysel eğitim programları yürütülmektedir. Uygulanan değerlendirme ölçekleri şunlardır: Zeka Testleri (CAS - Cognitive Assessment System, WİSC-R, Stanford Binet)Gelişim Testleri (Denver, AGTE)Görsel Algı ve Dikkat...
 Merkezimizde çocuk, ergen ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir. Bu çerçevede çocuk, ergen ve ailelere verdiğimiz hizmetler:NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR    Gelişim dönemlerinin değerlendirmesiFARKLI GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR    Özel eğitim hizmetleri    Anne-babalara yönelik bilgilendirme ve...