• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Montessori Yöntemi

 

  Montessori Yöntemi, ismini İtalya’nın ilk kadın doktoru Maria Montessori’den (1870-1952) almıştır. Kendisini çocukların eğitimine adamış olan Montessori, her çocuğun bireysel farklılıklarının, ilgi alanlarının ve öğrenme kapasitelerinin olduğunu savunarak o dönemde pedagojiye farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.

 Montessori Yöntemi, günümüzde birçok ülkede okul öncesinde ve ilköğretimde uygulanmaktadır. Bu yöntem klasik okul müfredatını takip etmek yerine çocukların ilgi, dikkat ve öğrenme deneyimlerine olanak sağlayarak farklı bir metod izlemektedir. Montessori Yöntemi; çocuk merkezlidir, çocuğun gelişim sürecinde bireysel deneyimler ile öğrenmelerini desteklerken yetişkinler sadece çocuğun önündeki engelleri kaldırarak onların ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve her çocuğun farklı öğrenme kapasitesi doğrultusunda öğrendiği kabul edilir.

Montessori Yöntemi’nde, sınıflarda farklı yaş gruplarından çocuklar vardır. Böylece çocukların birbirleri ile etkileşime girerek farklı deneyim kazanmalarına olanak sağlanırken, sosyal gelişimleri de desteklenmiş olmaktadır. Çocuklar sınıflarda ve okulda istedikleri gibi dolaşabilmektedirler, çocuğun istediği etkinliği seçebilmesi, o deneyimi tekrar tekrar yaşaması için ortam hazır bulunur. Bu durum çocuğun öğrenme isteğini, kendi deneyimi ile öğrenmesini amaçlar. Çocukların bağımsız hareket etmeleri ve isteklerini özgürce gerçekleştirmeleri sağlanırken elbette ki bunlar belli sınırlar ve sorumluluklar içerisinde desteklenir. Okulda, sınıflarda her çocuğun kendi alanı vardır ve o alan içerisinde bir başkasının haklarına saygı duyup, öz denetimini sağlaması hedeflenmektedir.

Montessori çocukların ilgi ve eğilimlerinin farklı aşamalardan geçtiğini söyleyerek bunları “kritik dönemler” olarak adlandırmıştır. Bu dönemde çocuk, yeni şeyler öğrenir, yeni deneyimler edinir. Bu da beyninin farklı fonksiyonlarını geliştirir. Bu dönemde, ebeveynler ve eğitimciler bu kritik dönemleri çok iyi tespit edip çocuğa olanak sağlamalıdırlar. Ayrıca atılacak her adım yeni öğrenme deneyimlerinin kazanılmasına olanak sağlayacaktır.

 

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog