• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Öğrenme Güçlüğü Hakkında Bilmek İstedikleriniz

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Nedir?

Öğrenme Güçlüğü, çocuğun zeka düzeyinin normal ve normal üstü olmasına rağmen akademik (okuma-yazma-matematik) performansının beklenenin altında olması demektir. Öğrenme Güçlüğü, akademik alanların birinde ya da hepsinde görülebilir.

ÖG olan çocuklar okuma ve okuduğunu anlamada, yazmada ve matematiği öğrenmede zorlanırlar.

ÖG’nin 3 tipi vardır:

A.   Okuma Bozukluğu (Disleksi)

B.   Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

C.   Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’nün Nedenleri Nedir?

Öğrenme Güçlüğü’nün nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre çocuğun öğrenmesine ket vuran bir takım etmenler üzerinde durulmaktadır. Bunlar genetik yatkınlık, nörolojik ve çevresel etmenlerdir.

Öğrenme Güçlüğü, gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar ve yaşam boyu farklı alanlarda devam eder.

ÖG’nin Tipik Belirtileri Nelerdir?

A.   Okuma Bozukluğu (Disleksi)

·         Okumayı öğrenmede zorlanır

·         Harfleri karıştırır ya da atlar

·         Okuma hızı yavaştır

·         Okuduğunu anlamaz

·         b/d gibi harfleri ya da 6/9 gibi sayıları ters algılar

·         Okurken satır atlar

B.   Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

·         Yazısı okunaksız ve düzensizdir

·         Bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazar

·         Yazarken harf veya hece atlar

·         Sözcük arasında boşluk bırakmaz ya da sözcüğü hecelere bölerek yazar

C.   Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)

·         Matematik kavramlarını anlayamaz

·         Sayı ve sembolleri tanımada zorlanır

·         Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanır

·         Problemleri anlamada ve izlenecek adımlara karar vermede zorlanır

ÖG’nün Okulöncesi Dönem Belirtileri Nedir?

Öğrenme Güçlüğü, genellikle çocuk okula başladığında, kendisinden beklenen okuma ve yazma becerilerini kazanamayınca fark edilse de ilk belirtileri okulöncesi dönemde  kendini gösterir.

 • Dil gelişiminde gecikmeler veya konuşma bozuklukları
 • Zayıf algısal ve bilişsel yetenekler
 • Zayıf kavram gelişimi
 • Yetersiz motor gelişim
 • El becerilerinde zayıflık
 • Çizim ya da kopyalamaya karşı isteksizlik (sayıları, geometrik şekilleri)
 • Bellek ve dikkat problemleri ( sayıları, renkleri, haftanın günlerini öğrenmede güçlük)
 • Bir işi sürdürmekte güçlük
 • Öz-bakım becerileri öğrenmede güçlük.

ÖG’nün Tedavisi Mümkün Mü?

Öğrenme Güçlüğü’nün erken teşhis ve tedavisi ile çocuğun akademik olarak yaşıtlarını yakalaması mümkündür.

Öğrenme Güçlüğü’nün tedavisinde eğitsel tedavi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun akademik olarak zorlandığı alanlar belirlendikten sonra çocuğa uygun eğitsel tedavi programı hazırlanır. Bunun için konusunda uzman kişilerce özel eğitim programları yürütülür. Eğitsel tedavi için uzmanlaşma gerekir. Ayrıca hekimin gerek gördüğü durumlarda eğitsel tedaviye ek olarak medikal tedavi de uygulanır.

Eğitsel tedavinin amacı; çocuğun zorlandığı öğrenme alanlarında çocuğa uygun yöntemlerle öğrenmesini destekleyici programlar hazırlayarak akademik performansını arttırmaktır. Böylece çocuk kendisinden beklenen akademik başarıyı da yakalamış olacaktır.

 

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog