• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü; çocuğun kendisinden beklenen akademik becerileri yaşıtlarına göre daha geç kazanması ile açıklanabilen bir sorundur. Nedeni tam olarak bilinmese de öğrenmeyi engelleyebilecek genetik yatkınlığın, beyin hasarı ya da beynin farklı işleyişinin ve çevresel etmenlerin etkili olabileceği varsayılmaktadır. Öğrenme Güçlüğü’nün toplumda görülme sıklığı % 1-30’dur. Bu durum çocuğun okula başlaması ile birlikte sıklıkla fark edilir. Bu çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik becerileri yaşıtlarından daha geç öğrenirler. Aynı zamanda dinleme, düşünme ve kendini ifade etme gibi becerilerde de zorlanırlar. Okul öncesi dönemde ise renkleri, sayıları, geometrik şekilleri öğrenmede zorluk çekmeleri ile de fark edilebilirler. Öğrenme Güçlüğü’nde çocuğun akademik performansının düşük olması ya da geç öğreniyor olması zeka ile ilgili bir problem değildir. Öğrenme Güçlüğü temelde 3 alt başlıkta toplanır.

Disleksi (Okuma ile ilgili güçlük):

 • Okuma hızı ve niteliği yaşıtlarına göre geridir,
 • Okuduklarını anlamayabilirler,
 • Harfleri ya da sayıları tersten okuyabilirler (b-d, E-3 vb.),
 • Eksik harf ya da fazladan harf okuyabilirler,
 • Satırları ya da sözcükleri atlayabilirler,
 • Kelimelerin sonlarını uydurabilirler,

Disgrafi (Yazma ile ilgili güçlük):

 • Yazısı yavaş ve okunaksızdır,
 • Harfleri ya da sayıları tersten yazabilirler (b-d, E-3 vb.),
 • Eksik harf ya da fazladan harf yazabilirler,
 • Satırdan taşabilirler,
 • Kelimeler arasında hiç boşluk bırakmadan yazabilirler,
 • Kelimeleri iki-üç parçaya ayırarak yazabilirler,
 • Benzer sesleri karıştırabilirler (soba- soba gibi…)

Diskalkuli (Aritmetik alan ile ilgili güçlük):

 • Sayıları tanımada ve öğrenmede zorlanırlar,
 • Sembolleri karıştırabilirler,
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu ezberlemede zorlanırlar,
 • Dört işlemde yavaştır, parmakla sayarlar,yanlış yaparlar,
 • Problemleri işleme dönüştürmede zorlanırlar,

Diğer güçlükler:

 • Sağını solunu karıştırırlar,
 • Günleri, ayları sıralayamazlar,
 • Dün- bugün, önce-sonra kavramlarını karıştırırlar,
 • Ödevlerini yapmayı unuturlar,
 • Sıklıkla okul eşyalarını ya da giysilerini kaybederler,
 • Arkadaş ya da duygusal problemler de eşlik edebilir.

Çocuğunuzu gözlemleyerek hangi alanlarda sorun yaşadığını tespit edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Her çocuğun yaşadığı güçlük farklı olmakla beraber aynı zamanda her çocuğun öğrenme yöntemi de farklıdır. Sorunu tespit ettikten sonra çocuğun kendine olan özgüvenini sarsmamak için onu yargılamayın. Eğer aile çocuğunda Öğrenme Güçlüğü olduğundan şüpheleniyorsa bir uzmana başvurmalıdır. Bu güçlüğü uzman, aile ve okul işbirliği ile yenmek mümkün.