• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Okula Hazırlık (Okuma -Yazma Eğitimi)

Okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için çocuğun okul olgunluğunu kazanmış olması ve aynı zamanda kendi yaşına uygun öğrenme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Okula başlamak her öğrenci ve ebeveyn için kısa süreli bir kriz dönemidir. Okula alışma bir uyum sürecini gerektirir ve bu uyum yaklaşık 2-3 hafta sürer.

Okul öncesi dönemde çocuğa doğru bir şekilde okuma-yazma hazırlığı yapılırsa çocuk ilkokula başladığında çok fazla zorlanmayacaktır. Çocuğun gelişimi süresince seslere, şarkılara farkındalığı arttırılmalı. Evde/odasında yazılı materyaller ya da resimli kitaplar bulundurulmalı ki böylece çocuk harfleri tanımalı. Çocuğun dil gelişimini desteklemek için hikayeler, şarkılar söylenmeli ve sık sık bunlar evde tekrarlanmalı.

Okula hazırlık okul öncesi kurumlarda kazandırılabilir fakat her çocuğun kendi yaşına uygun öğrenme, kavrama yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen öğrencilerin uyum sürecini arttırmak için çocuğun zihinsel süreçleri ve motivasyonu ile ilgili destek alınmalıdır. Bu gibi durumlarda okulun veya ailenin şüpheleri varsa bir uzmana başvurmakta fayda vardır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile çocuğun psiko-pedagojik tedavisi yapılır. Böylece çocuk hem yeni öğrenme yöntemleri ile hem de duygusal olarak kendisini daha rahat hissedecektir.