• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Okulöncesi Dönemde Çocuk Dergilerinin Önemi

Çocuk yaşamının ilk yılları öğrenme deneyimleri ile doludur. Aileler bu süreci şansa bırakmayıp çocuklarının temel bilgi, beceri ve ilgi alanlarını geliştirmek isterler. Çocuklar, özellikle 2-6 yaş döneminde, araştırmaya ve öğrenmeye karşı aşırı meraklıdırlar. Aileler çocuklarını, ilgileri doğrultusunda yönlendirirken eğitsel ve bilimsel kaynaklardan yararlanmalıdırlar. Çocuklar eğlenirken bir yandan da öğrenme istekleri ve merakları da doyurulmalıdır.

Okulöncesi dönemde çocuğun evde ya da okulda bilgileri edinebilmesi için en önemli kaynaklardan biri olan dergilerin çocuk eğitimine ve gelişimine uygun olması ve uzmanlar tarafından hazırlanmış olması gerekmektedir. Çocukların yaş düzeylerine uygun dergilerin seçilmesinin, çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılması adına faydası oldukça fazladır. Evde düzenli gazete, kitap ve dergi okuyan ebeveynlerin çocukları da bu davranışı model alarak okuma ve öğrenmeye karşı istekli olacaktır.

Okulöncesi dergilerinin çabuk ulaşılabilir olması ve çocuğun her istediğinde derginin elinin altında oluyor olması da eğitsel açıdan çocuğun gelişimini destekleyen unsurlarından birisidir. İçeriğindeki öyküler kavram ve dil gelişimini desteklerken; boyama, kesme ve yapıştırma etkinlikleri de ince motor, el-göz koordinasyon gelişimini destekler. Çocuğun dikkat yoğunluğuna ve odaklanmasına da oldukça faydalıdır.

Okulöncesi dönemdeki dergilerin içeriğinde öykülerin, oyunların, resimlerin ve etkinliklerin yanı sıra çocuğun kendini ve çevresini anlamasını sağlayan bilgilerin bulunması da gerekmektedir. Böylece çocuklar okulöncesi dönemde gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanır ve ilkokulda daha üstün başarı elde ederler. Dergi seçerken aileler mutlaka çocuğun yaş düzeyini dikkate almalıdır. Ayrıca derginin içeriğinin çeşitli becerileri destekleyici olması da göz ardı edilmemelidir. Eğitici, öğretici ve çocuğun ilgisini karşılayacak dergilerin artık günümüzde çeşitliliği ailelerin dergi seçimini de kolaylaştıracaktır.

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog