• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Psikometrik Değerlendirme Hizmetleri

 

Merkezimizde çocuk ve ergenlere yönelik psikometrik değerlendirmeler yapılmakta ve yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bireysel eğitim programları yürütülmektedir. Uygulanan değerlendirme ölçekleri şunlardır:

 

  • Zeka Testleri (CAS - Cognitive Assessment System, WİSC-R, Stanford Binet)
  • Gelişim Testleri (Denver, AGTE)
  • Görsel Algı ve Dikkat Testleri (Frostig,Bender-Gestalt)
  • Okul Olgunluğu Ölçeği 
  • Temel Dil ve Öğrenme Becerileri Ölçeği (ABLLS)