• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Teknoloji ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

Çocukların teknolojiye olan ilgileri dendiğinde aklımıza bilgisayar, internet, telefon ve en yaygın olarak televizyon gelmektedir. Teknolojinin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da elbette mevcuttur. Çocuk ve ergenlerin internet, bilgisayar ve televizyon karşısında uzun zaman geçirmeleri sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan sorunlar doğurmaktadır. Özellikle iletişim kurmalarına engel olması açısından çocukların sosyal izolasyon yaşamalarına sebep olmaktadır.

Teknoloji çocukların hayatının merkezinde olmamalıdır. Teknolojinin ebeveyn kontrolünde olması ve kısıtlı kullanımı çok önemlidir. Burada ebeveynlere çok iş düşmektedir. Alışkanlıkların erken dönemde kazandırılması açısından ebeveynler çocukları oyalamak adına televizyon karşısında yemek yedirerek, ağladığında eline telefon vererek ya da evde sorun çıkarmasın diye bilgisayarda saatler geçirmesine göz yummaktadırlar. Oysa okul öncesi dönemde özellikle 3 yaşına kadar çocuğun gelişimi açısından bu tür teknolojilerden uzak tutulması çok önemlidir. Okul öncesi dönem çocuğunda ise mutlaka kısıtlandırılmalıdır. Okul döneminde ise bilgiye ulaşmak ve ödevlerin yapılması için kullanılabilir tabii yine kısıtlı olarak kullanılmalıdır.

Ebeveynler bu teknolojik devrim karşısında çocukla güç mücadelesine girmeden galip çıkmayı bilmelidirler. Bu da ancak kararlı ve tutarlı davranmakla mümkündür. Her zaman kontrol ebeveynde olmalıdır. Teknolojinin kullanım süresi konusunda sınır çizilmeli ve mutlaka uyulmalıdır. Eğer ebeveynler çocuklarının bağımlı olmasından korkuyorlarsa ya da şüpheleniyorlarsa teknolojik aletlerin evden belirli bir süre uzaklaştırılması gerekmektedir.

Ebeveynler çocuklarını teknolojiden mümkün olduğunca uzak tutmak için öncelikle teknolojiyle erken yaşta tanıştırmamalıdırlar. Ayrıca çocukları ile birebir zaman geçirmeli, sosyal ortamlar yaratmalı, öğretici deneyimleri yaşaması için desteklemeli, ödevleri  için kütüphaneler, müzeler gezilmelidir. Okulöncesi dönemde ise sosyalleşmesi ve bilişsel gelişimi için anaokuluna başlamasını önerebilirim.

Çocukların bilgisayar ya da televizyon karşısında geçirmeleri gereken zamanlar konusunda kabul edilmiş ortak bir zaman diliminden bahsedemeyiz. Fakat çocuğun yaşı, gelişimi ve akademik performansı dikkate alınmalıdır. Genel olarak ebeveynlere tavsiye edebileceğim süre ilk 3 sene çocuğu teknolojiden ne kadar uzak tutarlarsa o kadar iyidir. Unutmamak gerekir ki siz ebeveynler çocuğa teknolojiyi sunmazsanız çocuklarınız bunu o dönemde talep edemez. Okulöncesi dönemde yaşına uygun çizgi filmleri bir yetişkin kontrolünde seyretmesi ama bunun da mutlaka sınırlandırılması gerekmektedir. Okul çağı çocuğu için ise akademik başarısı göz önünde tutularak bilgisayarın en azından hafta sonu kullanımına izin verilmelidir.

 

Nilçin Doyran Bengisu

Uzman Pedagog